Učne težave

Poleg posebej omejene disleksije, pri otrocih zaznavamo vedno več drugih učnih težav. Bolje rečeno motenj, ki povzročajo težave pri učenju. Ena bolj pogostih je ADHD – Motnja pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnosti.

Ni malo otrok, ki imajo težave pri uravnavanju vseh impulzov iz okolja (vidnih, slušnih, …). Pozorni pa moramo biti tudi na vse bolj pogosto medvrstniško nasilje. Le ta vpliva na otrokovo samopodobo in počutje. Vse to pa lahko vodi v težave pri učenju. Pomembno je, da otroku naklonimo potrebno pozornost. Ter skupaj z otrokom in starši ugotovimo kje je težava, in se dogovorimo kako jo odpraviti.