NAČRT 2: UČINKOVITO UČENJE

Photo by wrike.com

Velikokrat sem že ponovila, da je eden prvih korakov do učinkoviega učenja sprotno delanje domačih nalog. Torej je upoštevanje načrta 1, iz prejšnega bloga odličen temelj vsakega učenja.

Drugi pomemben korak je, da si v koledar (papirnat, digitalni,…) zaznačite teste, spraševanja, seminarske naloge,… Dobro je, če je koledar zasnovan tako, da imate pregled vsaj za celoten teden vnaprej.

Tretji korak je, da si celotno snov, ki bo v testu ali bo predmet spraševanja, razdelite na več delov.

Potem vsak dan predelate določen del snovi.

Na koncu, dan ali dva pred testom, spraševanjem, predelano snov ponavite.

Zelo pomembno je, da se ne učite na način, da samo potihem berete, ampak ste bolj aktivni:

  • sami sebi razlagate snov,
  • si naredite miselni vzorec,
  • si naredite izpiske…

Pri določenih predmetih (matematika, angleščina, slovenščina,…) pa je seveda pomembno, da naredite čimveč vaj.