NAČINI UČENJA

Photo by Ryerson University Pressbooks

V preteklih blogih sem že pisala, da se učinkovito učenje začne s sprotnim učenjem oz. delom za šolo in domačimi nalogami. Dejstvi, ki mnogim učencem in dijakom nista všeč.

Pomembno pa je seveda tudi kako se učimo. Bolj bomo pri učenju aktivni, bolj bo učinkovito. Pri tem je pomembnio, da vemo, kakšen tip človeka smo oz. kaj nam je blizu. Smo vizualnen (vid), avdiotiven (sluh) ali kinistetičen (gib) tip človeka. Tako bomo lažje našli način učenja, ki nam bo blizu.

Vizualen tip: Učenje s pomočjo miselnih vzorcev, tabel, skic, plakatov z jasnimi gesli…

Avdiotiven tip: Učenje s polglasnimi branjem, razlago snovi drugi osebi…

Kinistetičen tip : Snov si zapišite ali narišite, podčrtajte pomembne podatke. Ali jih ponazorite z gibom.

Za kvalitetne miselne vzorce in zapiske velja, da izpišemo ključne podatke in ne prepišemo celotne snovi. Pri učenju matematike, slovnice, pa tudi fizike in kemije je pomembno, da delamo vaje in se ne učimo zgolj definicij in dejstev.