Kako se učiti

Preko dosedanjih izkušenj sem ugotovila, da otrok največkrat niti nima težav z dotičnim predmetom oz. snovjo. V večini primerov se otrok ne zna učiti. Težave se velikokrat pokažejo v višjih razredih OŠ, ko domača naloga in branje nista vedno dovolj za učinkovito osvojeno snov. Pomembno je, da skupaj z otrokom ugotovim kakšen način učenja mu najbolj odgovarja: Miselni vzorci, učne kartice, uporaba barv,… In to znanje otroku ostane tudi potem, ko učna pomoč ni več potrebna.