INŠTRUKCIJE TIK PRED TESTOM

Inštrukcije tik pred testom so primerne za tiste učence, dijake, ki so snov že predelali. In pri tem ugotovili, da imajo nekaj konkretnih vprašanj. Za tiste, ki so se že naredili naloge in določenih nalog oz. del njih ne znajo rešiti, večina snovi pa jim je jasna.

Tudi inštruktorji ne morejo dan, dva, teden pred testom ali celo koncem šolskega leta z otrokom predelati in utrditi celotne snovi. Snovi, ki so se jo v šoli učili preteklih nekaj mesecev.

Veliko bolje je, da se odločimo za sprotno pomoč. Pomoč za daljše časovno obdobje enkrat/dvakrat tedensko. Tako učenec oz. dijak sproti rešuje nastala vprašanja, dobiva dodatno razlago in naloge. Skozi redno in pravilno rešeno domačo nalogo osvaja tekočo snov. Predvsem pa skozi celoten proces ugotovi kako se določeno snov najbolj učinkovito učiti.