Disleksija

Disleksija zaobjema širok spekter težav. Pri vsakem posamezniku se lahko odraža drugače. Povzroča težave pri spretnostih, ki jih potrebujemo pri branju, črkovanju in pisanju. Povzroča pa tudi druge težave, kot so neorganiziranost, pozabljivost… Vendar ne pomeni, da je posameznik z disleksijo manj inteligenten. Dislektiki niso ne neumni, ne leni, kot jih velikokrat dojema okolica. Potrebno jih je spodbuditi, da zaupajo vase in jim pomagati najti pravo metodo učenja zase.