Avtizem – Dir Floortime

Metodo Floortime je zasnoval dr. S. Greenspan. Namenjena je otrokom z motnjo avtističnega spektra in tistimi z motnjami v razvoju. Predvsem njihovim čustvenim in kognitivim potrebam. Z omenjeno metodo jim pomagamo pridobiti veščine potrebne za napredek v življenju, ter večjo samostojnost. Glavni štirje ciji Greenspan Floortime metode so:

– poglobiti medsebojne odnose,
– okrepiti komunikacijo,
– razširiti razmišljanje in učenje,
– privzgojiti primernejše vedenjske vzorce.

Metoda je primerna tudi za delo z osebami obolelimi za demenco.