• RAZLIČNE ŽELJE OTROK IN STARŠEV

    Photo from Pinterest

    V preteklih blogih sem že pisala o različnih vidikih učenja. Zdi se mi pomembno omeniti še enega.

    V večini primerov so pobudniki za inštrukcije oz. učno pomoč starši. Otroci se, eni prej drugi kasneje, z začetno pobudo staršev strinjajo. In pristopijo k delu z inštruktorjem.

    Obstajajo pa tudi izjeme. Redko, pa vendar se zgodi, da otroci oz. mladostniki odklanjajo pomoč. Menijo, da kljub vsemu ni potrebna, da zmorejo sami, da jim krade prosti čas. Zgodi se tudi, da so sprva navdušeni. Ko pa je potrebno začeti z bolj rednim in malce drugačnim načinom učenja kot so ga vajeni, pa se uprejo. In takrat je delo zelo oteženo, saj se ogromno časa porabi za prepričevanje zakaj bi bilo dobro dosedanje učne navade spremeniti.

    Zavedati se je treba tudi, da same inštrukcije niso dovolj. Ampak mora učenec tudi sam , poleg inštrukcij redno delati za šolo in se učiti. Drugače je dobre rezultate težko doseči. Sploh kadar gre za težje učne težave. Oziroma se slabe ocene  in z njimi povezane težave nakopičijo. Zato je dobra in iskrena komunikacija med starši in otroci izredno pomembna.