• INŠTRUKCIJE TIK PRED TESTOM

  Inštrukcije tik pred testom so primerne za tiste učence, dijake, ki so snov že predelali. In pri tem ugotovili, da imajo nekaj konkretnih vprašanj. Za tiste, ki so se že naredili naloge in določenih nalog oz. del njih ne znajo rešiti, večina snovi pa jim je jasna.

  Tudi inštruktorji ne morejo dan, dva, teden pred testom ali celo koncem šolskega leta z otrokom predelati in utrditi celotne snovi. Snovi, ki so se jo v šoli učili preteklih nekaj mesecev.

  Veliko bolje je, da se odločimo za sprotno pomoč. Pomoč za daljše časovno obdobje enkrat/dvakrat tedensko. Tako učenec oz. dijak sproti rešuje nastala vprašanja, dobiva dodatno razlago in naloge. Skozi redno in pravilno rešeno domačo nalogo osvaja tekočo snov. Predvsem pa skozi celoten proces ugotovi kako se določeno snov najbolj učinkovito učiti.

 • NAČINI UČENJA

  Photo by Ryerson University Pressbooks

  V preteklih blogih sem že pisala, da se učinkovito učenje začne s sprotnim učenjem oz. delom za šolo in domačimi nalogami. Dejstvi, ki mnogim učencem in dijakom nista všeč.

  Pomembno pa je seveda tudi kako se učimo. Bolj bomo pri učenju aktivni, bolj bo učinkovito. Pri tem je pomembnio, da vemo, kakšen tip človeka smo oz. kaj nam je blizu. Smo vizualnen (vid), avdiotiven (sluh) ali kinistetičen (gib) tip človeka. Tako bomo lažje našli način učenja, ki nam bo blizu.

  Vizualen tip: Učenje s pomočjo miselnih vzorcev, tabel, skic, plakatov z jasnimi gesli…

  Avdiotiven tip: Učenje s polglasnimi branjem, razlago snovi drugi osebi…

  Kinistetičen tip : Snov si zapišite ali narišite, podčrtajte pomembne podatke. Ali jih ponazorite z gibom.

  Za kvalitetne miselne vzorce in zapiske velja, da izpišemo ključne podatke in ne prepišemo celotne snovi. Pri učenju matematike, slovnice, pa tudi fizike in kemije je pomembno, da delamo vaje in se ne učimo zgolj definicij in dejstev.