• Domače naloge so sprotno učenje

    Domače naloge da ali ne? Preveč ali premalo? Taka in podobna vprašanja so velikokrat predmet pogovorov učencev, še večkrat pa njihovih staršev. V naših časih so bile domače naloge obvezne. Danes mi mnogi učenci pripovedujejo, da niso. V dilemo kaj je bolje, ne bom posegala. Bi pa želela podati drugačen pogled na delanje domačih nalog. Verjamem, da velika večina učiteljev zna povezati dano domačo nalogo  s snovjo, ki se jo učijo v šoli. In namesto, da se jezimo, koliko naloge, kdaj se bo pa učil. Raje poglejmo z druge strani. Ko se naloge lotimo na način, da jo poskušamo tudi razumeti, ter poiskati odgovore na tisto kar ne znamo se…