• Domače naloge so sprotno učenje

    Domače naloge da ali ne? Preveč ali premalo? Taka in podobna vprašanja so velikokrat predmet pogovorov učencev, še večkrat pa njihovih staršev.

    V naših časih so bile domače naloge obvezne. Danes mi mnogi učenci pripovedujejo, da niso. V dilemo kaj je bolje, ne bom posegala. Bi pa želela podati drugačen pogled na delanje domačih nalog.

    Verjamem, da velika večina učiteljev zna povezati dano domačo nalogo  s snovjo, ki se jo učijo v šoli. In namesto, da se jezimo, koliko naloge, kdaj se bo pa učil. Raje poglejmo z druge strani. Ko se naloge lotimo na način, da jo poskušamo tudi razumeti, ter poiskati odgovore na tisto kar ne znamo se hkrati tudi učimo. Na ta način nam domača naloga ne bo predstavljala stran vrženega časa. Ne bo nekaj kar bi starši delali namesto otroka. Ampak bo sprotno učenje snovi, ki se jo otroci trenutno učijo  v šoli. Ter nekaj kar nam bo prihranilo nekaj časa in živcev dan ali dva pred testom.